Haber

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Şurasında, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Yöntem Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 7 hususu daha kabul edildi.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin üretim, bakım ve tamirini gerçekleştirebilecek, gereç dayanağı sağlayabilecek.

İl özel yönetimleri, vilayet sonları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından değer taşıyan yerler ile cemevlerinin imal, bakım ve tamirini gerçekleştirebilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu halde bağlanan aylıklara ait primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının vefat tarihinde yürürlükte olan kanun kararları temel alınacak.

Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü çıkar ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin taban fiyatın net meblağından daha az olması ve başka çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere “gelir veya aylık bağlanmamış olması” kaideleri aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden evvel kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, hususun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak, bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Bu biçimde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan kaidelere tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının daima emekçi takımlarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki maden çalışanlarının yakınlarına tanınacak haklara yönelik vakit ve tarih kuralı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

İFM’deki kurumlara yeni teşvik imkanı

Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması amacıyla yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, iştirakçi evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si kurum çıkarından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için yararın elde edildiği hesap devrine ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması kaidesi aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin 20. unsurunun kabul edilmesinin akabinde verdiği ortadan sonra kurulun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu